אתגר עוטף ישראל – פתוח לכולם 

עד יום חמישי כ״ט בשבט | 8.2

בהנחיית: איתי הרמן "הצ'ייסר" מהתוכנית המרדף בערוץ כאן 11

מתחילים בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

מערכי שיעורים דיגיטליים

מערכי שיעור, משחקים, סרטים, והפעלות דיגיטליות ואינטראקטיביות

פרשת נח – ההבטחה נצחית שישראל קיבלו לאחר המבול?

פרשת נח – ההבטחה נצחית שישראל קיבלו לאחר המבול?

בהפטרה אנו קוראים "כי מי נח זאת לי, כאשר נשבעתי מעבור מי נח, כן נשבעתי נשבעתי מקצוף עליך ומגעור בך". מה הקשר בין שבועת המבול לבין השבועה שה' לא יקצוף ולא יגער בעם ישראל?

כיבוש ארץ ישראל, שיטת רמב"ן ושיטת רמב"ם

כיבוש ארץ ישראל, שיטת רמב"ן ושיטת רמב"ם

יש חילוקי דעות בין רמב"ן ורמב"ם אם יש מצוה בימינו לכבוש את ארץ ישראל. ודאי מסכימים שניהם שיש מצוה לדור בה, או מדאורייתא (רמב"ן) או מדרבנן (רמב"ם, עיין הלכות מלכים פרק ה הלכות ט-יב. וכך כתוב ב"אגרות חזון איש", ח"א סי' קע"ה) אבל על עצם הכיבוש נדון כאן.

בעניין מלחמות ישראל על פי הרמב"ם

בעניין מלחמות ישראל על פי הרמב"ם

אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואי זו היא מלחמת מצווה – זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.

לקוטי ארץ-ישראל

לקוטי ארץ-ישראל

במאמר זה קובצו פסקאות מכתי"ק של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל הקשורות לא"י שלא פורסמו עד כה. אין פסקאות אלו באות לבטא את מכלול משנתו של הרב על א"י, כי אם להוסיף נדבך נוסף בהבנת
ערכה של א"י.

האירוע המרכזי לבתי הספר יחל בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

התכניות ישודרו בכ"ב שבט (13.2.23) בשעה 9:00 בבוקר

פרטים נוספים בקרוב...

צור קשר

עיצוב ופיתוח: